In other languages
Ordmoln baserat
på visionernas innehåll

Dialog

Dialogen har varit det viktigaste i Centrala Älvstadens uppdrag. Vi har haft dialog med medborgare och experter av olika slag. Under våren 2012 sammanställde vi alla idéer och visioner som kommit till oss. Det material har sedan varit ett underlag för vision Älvstaden. Här kan du ta del av inlämnade visioner och idéer.
Sortera visionsförslag efter...