In other languages

Vision Älvstaden

Vi ska bygga samman staden över älven, den ska helas fysiskt och socialt. I Älvstaden ska det finnas utrymme för oss alla och för en variation i innehåll och uttryck. I Älvstaden ska det vara öppet för initiativ och idéer, det ska vara möjligt att påverka och ta plats. Segregation och geografisk splittring ska motverkas genom öppenhet, variation och delaktighet.

Vi ska skapa en stad med en stor variation av platser, bostäder och uttryck. En stad där alla får plats och kan känna tillhörighet – som är öppen, inbjudande, lever året runt och under alla tider på dygnet. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara när älvstaden utvecklas. Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring.

Följ utvecklingen och utbyggnaden av Älvstadsområdet på www.alvstaden.goteborg.se