In other languages

Rapporter

Ladda ner visionsrapporten här!

Summering av vision Älvstaden

Download the RiverCity vision here!

Summary of the RiverCity Vision

………………………………………………………………………………………………….

 

Underlag och utredningar

RiverCity rapporter från workshop och Advisory Board

Dialog om framtidens Älvstad – medborgardialogens slutrapport

Älvstaden, Diskussionsunderlag – utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 

Sammanställning av fyra tematiska workshops – våren 2011

Markföroreningar

Handelsutredning

Från Vision till byggd miljö – jämförelsestudie hur Malmö, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors i sina stora stadsutvecklingsprojekt genomför sina visioner

Grönplan för Centrala Älvstaden

Stadens ljud – Samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet, slutrapport: 3 maj 2013

Stadslivet i centrala Göteborg – stadslivsanalys

Ett socialt blandat boende i Göteborg

Presentation Älvstaden vision och process

Lärarmaterial Unga:Älvstaden

………………………………………………………………………………………………….

Urbego – Case Vågmästareplatsen

Spontaneous City Workshop

Följeforskningsprojekt

………………………………………………………………………………………………….

Filmer

RiverCity Gothenburg Workshop – The River City project final presentations at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. 11/6 2011

Från vass till kunskapskluster -För att ta avstamp in i framtiden visas här en kort resumé kring hur Göteborg och Centrala Älvstaden har förändrats, under snart 400 år

RiverCity workshop – challenges and expectations – In Swedish with English subtitles.
Filmen summerar uppdraget med workshopen RiverCity. Den presenterar även tankar från medborgare och Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hultén och vice ordförande Jonas Ransgård och deras förväntningar av visionen.

Framtidsvandring, Gullbergsvass -Som en del av Centrala Älvstrandens medborgardialog har arkitekten Einar Hansson har haft fem stadsvandringar. Där medborgare kunde lära sig mer om området och på plats föra en dialog om deras betydelse och kvalitet för en framtida hållbar stad. Denna film summerar samtalet efter vandringen i Gullbergsvass.

Unga:Älvstaden – Filmen visar resultatet av Unga:Älvstaden som var en del av projekt Centrala Älvstadens medborgardialog. Under hösten 2011 var 12 skolklasser runt om i Göteborg med i vårt skolprojekt: Unga:Älvstaden. De fick bland annat åka på landmärkesbingo på älven och bygga modeller över sin vision för Älvstaden.

Unga:Älvstaden sammanfattning / Summary of Young:RiverCity Gothenburg – With English subtitles