In other languages

RiverCity

I början av juni 2011 genomförde projekt Centrala Älvstaden en internationell workshop, RiverCity Gothenburg, där tio grupper från Europa och USA kom med idéer och tankar kring  Älvstaden. De tio grupperna arbetade intensivt under fem dagar med frågor som bland annat rör kultur, ekonomi och översvämningsrisk.

     
Sista dagen på workshopen så redovisade grupperna sina förslag. Dessa filmade redovisningar kan du se här. Under sommaren färdigställde de sina resultat och har nu skickat in sina förslag till Centrala Älvstaden, läs dom här. Grupperna fick hjälp och stöttning av en rådgivande panel (Advisory Board).  Panelen höll två föreläsningar på Älvrummet. Läs deras rapport och se föreläsningarna här.
     
Alla förslagen sammanställedes och summeringen finns både på svenska och engelska, läs dem här. Det sammanställda materialet bearbetades och utformades till en utställning som ställdes ut på Stadsbiblioteket 9-29 november se utställningsmaterialet här. En interaktiv utställning av det sammanställda materialet var på en stadsdelsbiblioteksturné under början av 2012.

Här kan du ladda ner programmet som användes av lagen i RiverCity workshopen; på svenska / in English / view invite