In other languages

Tack för ert bidrag till vision Älvstaden

Älvstaden – Öppen för världen

Den 11 oktober 2012 antog kommunfullmäktige vision Älvstaden som är resultatet av projekt Centrala Älvstaden. Den 31 oktober 2012 avslutades projekt Centrala Älvstaden och stadens linjeorganisationer, och de löpande verksamheterna inom stadens förvaltningar och bolag, övertar arbetet med att förverkliga visionen.

Många har engagerat sig och bidragit i arbetet med vision Älvstaden på flera olika sätt. Drygt 2800 göteborgare har deltagit i workshopar, på torgmöten, gjort vandringar och bidragit med idéer och tankar i den omfattande medborgardialogen. Tjänstemän, representanter från näringslivet, akademi och Göteborgs föreningsliv har gett sin syn på och önskan om den framtid utvecklingen av området. Alla idéer och synpunkter som inkommit ligger tillsammans med olika utredningar till grund för visionen och strategierna för Älvstaden.

Vi vill tacka er som har visat ert engagemang och bidragit i arbetet med vision Älvstaden och hoppas att ni även framöver vill vara del i att utveckla Älvstaden!

Nu börjar vi med Frihamnen

I juni 2011 hölls en internationell workshop, RiverCity Gothenburg, där tio team från olika europeiska länder deltog och formade sina visioner för framtidens älvstad. Nu i februari kommer fyra av dessa team tillbaka till Göteborg för att delta i en workshop för Frihamnen. Under workshopen kommer vi bjuda in till en öppen presentation där teamen presenterar sina tankar och där möjlighet finns att lämna egna reflektioner på deras arbete.

Vad händer nu: Visionen slår fast att Älvstaden ska vara öppen för världen, inkluderande, grön och dynamisk. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. För att lyckas med detta krävs delaktighet, utvecklade arbetsmodeller för stadsutveckling och ett tydligt ledarskap. Det första steget ska vara en kraftsamling inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 bland annat genom en första etapp Frihamnen.

Arbetet med Älvstaden kommer ske i stadens förvaltningar och bolag som ska samarbeta för att förverkliga visionen, då det är en stadsutvecklingsfråga som berör hela staden. Stadens fortsatta arbete med Älvstaden kommer att koordineras via en koordineringsfunktion på Stadsledningskontoret.

Mer information om det fortsatta arbetet med Älvstaden läggs upp på hemsidan: alvstaden.goteborg.se  På hemsidan kan vision Älvstaden, Dialog om framtidens Älvstad och mycket mer laddas ner, vill du ha en tryckt version finns den tillgänglig på Älvrummet (Kanaltorget 1)