In other languages

Om

Älvstaden är både stora delar av centrala Göteborg på bägge sidor älven och projektgruppen Centrala Älvstaden hade uppdraget att ta fram en vision och strategier för området. Visionen blev antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012.

Projektgruppen Centrala Älvstaden har nu gjort sitt uppdrag och är nu verksamma i olika förvaltningar och bolag för att fortsätta arbetet med genomförandet av Älvstaden.

Arbetet går att följa på www.alvstaden.goteborg.se

Den här hemsidan fungerar som ett arkiv av visionsprocessen där du kan läsa mer om de metoder som har använts och de förslag och utredningar som har varit ett underlag till visionen.

Uppdraget

Kommunstyrelsen i Göteborg gav uppdraget till projektgruppen 2010 och de skriver att bland annat ska projektet:
• Utarbeta vision och strategi utifrån hela stadens perspektiv
• I dialog med Göteborgssamhället präglad av öppenhet
• Ta utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen
• Aktivt medverka till nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte

Vision och strategi
Visionen kommer att vara ett riktmärke och värdegrund för vilken typ av stad vi vill ha. Strategierna är sättet som vi tar oss dit.

Dialog
Visionen och strategierna har tagits fram i dialog med hela göteborgssamhället för att få hela stadens perspektiv. Hösten 2010 påbörjades dialogarbetet genom öppna soppluncher på Älvrummet där olika personer presenterade sin idé för Göteborgs framtida centrum. Dialogen har sedan fortsatt i olika former. De två största satsningarna var den internatonella workshopen RiverCity Gothenburg under sommaren 2011 samt medborgardialogen under hösten 2011. RiverCity workshopen bjöd in 80 experter från omvärlden för att låta de ta fram de bästa idéerna för Älvstaden. Medborgardialogen har förts med människor från hela staden och på flera olika sätt, totalt har cirka 2 800 personer lämnat bidrag till visionen.

Inkluderande, grön och dynamisk
Under tre workshopar i mars 2011 bidrog nordiska experter med sina erfarenheter och rekommendationer till Älvstaden. Ur dessa kom tre teman fram: Älvstaden ska vara inkluderande, grön och dynamisk.

Öppen för världen
Älvstaden ska vara öppen för världen. Öppen för intryck och nya idéer, öppen för göteborgarna och öppenhet ska prägla arbetet med Göteborgs nya stadskärna.