In other languages

Nu börjar Älvstaden!

Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2012 att anta visionen för Älvstaden.
– Visionen är en gemensam grund för det fortsatta arbetet. Nu påbörjar vi arbetet i Frihamnen med förberedelser inför 400-jubileet och planen på en jubileumspark, säger Hanna Areslätt, biträdande projektledare för Älvstaden.

Visionen slår fast att Älvstaden ska vara öppen för världen, inkluderande, grön och dynamisk. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. För att lyckas med detta krävs utvecklade arbetsmodeller för stadsutveckling och ett tydligt ledarskap.