In other languages

Events

Under 2010 och under 2011 kom det in många förslag och idéer in till oss. Bland annat genom workshopar och olika events med olika teman. Vi har haft bland annat elva soppluncher på Älvrummet där olika personer och organisationer kom med förslag till den framtida Älvstaden. Hösten 2011 var späckad med aktiviteter kring Älvstaden och var starten av projektets medborgardialog men hösten var också en tid för analys.

Välj event i vänstermenyn.